4. ลูกค้าทดสอบระบบ

ลูกค้าทดสอบระบบก่อนใช้งานจริง แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานและแก้ปัญหา